Leasing.cz je součástí skupiny úspory.cz
hledáte nejvýhodnější povinné ručení, půjčku, cestovní pojištění?

Nacházíte se na stránce: Leasing stroje a zařízení

Stroje a zařízení

Stroje a zařízení

Náklady na pořízení strojů a zařízení pro podnikání bývají velmi podstatnou položkou rozpočtu. Valná většina jich dosahuje běžně cen několika miliónů korun. I firmy s velkými obraty zvažují, jestli je pro jejich cashflow vhodné investovat do těchto zařízení jednorázově. Navíc mnohé z nich také už předem ví, že budou dané zařízení používat určité množství sezón a pak už jej nebudou potřebovat. V těchto bodech přichází ke slovu leasing pro stroje a zařízení. Ten totiž umožní ihned používat stroj, odpadá složité vyřizování žádosti a zbytečné starosti s papírováním. Ve smlouvě takového leasingu se dohodne akontace, tedy částka, která bude složena jako první splátka. Od její výše, od počtu měsíců splácení leasingu pro stroje a zařízení a také od zůstatkové zbytkové ceny se odvíjí výše splátky. Leasing pro stroje a zařízení se vztahuje na výrobní linky a výrobní celky, obráběcí, svářecí, zdravotnické, textilní, výpočetní, energetické, telekomunikační, zemědělské a mnohé další přístroje. Podle výše finanční náročnosti pořízení stroje a zařízení jsou požadovány náležící záruky – zálohy, ručitelství, ručení formou zpětného odkupu odběratelem apod.

Oblibě se leasing pro stroje a zařízení těší nejen kvůli finanční nenáročnosti, ale také kvůli výhodnosti z hlediska odvodu daní, je také postaráno o údržbu a osud spravovaných zařízení. Prakticky každá podnikající právnická i fyzická osoba může zažádat o leasing pro stroje a zařízení a v závislosti na bonitě podniku bude smluvena výše financované částky, ale i detailní podmínky nájemní smlouvy. Součástí je i opce na koupi předmětu po doplacení poslední leasingové splátky.

Požadované dokumenty u leasingu pro stroje a zařízení jsou závislé na předmětu smlouvy, vždy je třeba občanského průkazu (leasing je pouze pro osoby s trvalým pobytem v ČR) a dokumenty související s identifikací podniku a jeho finančních toků.